ממירים ModeBus

ממירים שונים  לתקשורת סריאלית בפרוטוקול MODEBUS
מחיר רגיל 1,252.00 ₪
מחיר רגיל 1,544.00 ₪
מחיר רגיל 2,527.00 ₪