ממירים ל CanBus

ממירים שונים המאפשרים לנו להוסיף למחשב שלנו תקשורת סריאלית בתקשורת CANBUS
מחיר רגיל 721.00 ₪
מחיר רגיל 880.00 ₪
מחיר רגיל 695.00 ₪
מחיר רגיל 1,150.00 ₪
מחיר רגיל 1,207.00 ₪